Το Fenistil πέφτει: οδηγίες χρήσης

Λάβετε υπόψη ότι προτού να αγοράσετε το φάρμακο Fenistil (σταγόνες), θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους χορήγησης και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο Fenistil (σταγονίδια). Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Γέλη Fenistil: οδηγίες χρήσης

Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή ώστε πριν να αγοράσετε το φάρμακο Fenistil (gel), πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φάρμακο Fenistil (gel). Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Psilo-Balsam: οδηγίες χρήσης

Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι πριν αγοράσετε το φάρμακο Psilo-Balsam, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το gel Psilo-Balsam. Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Allerfex: οδηγίες χρήσης

Λάβετε υπόψη ότι πριν αγοράσετε το φάρμακο Allerfex, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φάρμακο Allerfex. Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Allertec: οδηγίες χρήσης

Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι πριν αγοράσετε το φάρμακο Allertec, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φάρμακο Allertec. Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Allergeron: οδηγίες χρήσης

Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι πριν αγοράσετε το φάρμακο Allergoferon, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φάρμακο Allergoferon. Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Αλλεργδόλη (ρινικό εκνέφωμα): οδηγίες χρήσης

Λάβετε υπόψη ότι πριν αγοράσετε το φάρμακο Allergoodil (ρινικό σπρέι), θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο Alergodyl (ρινικό σπρέι). Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »

Αλλεργδοδίλη (οφθαλμικές σταγόνες): οδηγίες χρήσης

Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή ώστε πριν να αγοράσετε το φάρμακο Allergoodil (οφθαλμικές σταγόνες), πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, τις μεθόδους εφαρμογής και τη δοσολογία καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το φάρμακο Alergodyl (οφθαλμικές σταγόνες). Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »