Βήχα σε ένα παιδί χωρίς πυρετό

Ο βήχας σε ένα παιδί χωρίς θερμοκρασία είναι ένα είδος προστατευτικού παθογενούς μηχανισμού που συμβαίνει με σκοπό την εκχύλιση από ξένα ξένα σωματίδια που εισέρχονται στον αυλό της αναπνευστικής οδού κατά τη διάρκεια της αναπνοής. Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου »